ZSL

Zespół Szkół Logistycznych
Technikum Nr 12 im. Stanisława Staszica
Branżowa Szkoła Nr 12

ul. J. Wł. Dawida 9-11, 50-527 Wrocław

Dart

Konsultacje


Uczniowie, rodzice i wszystkie zainteresowane osoby, godziny konsultacji należy ustalić
z nauczycielami z użyciem poczty elektronicznej dziennika Vulcan
lub z użyciem adresów e-mailowych poczty służbowej.

Konsultacje od 16 do 19 czerwca 2020


Wszystkie osoby posiadające orzeczenia, godziny konsultacji na zajęcia rewalidacyjne proszę ustalić z Panią Małgorzatą Biskupek poprzez pocztę elektroniczną dziennika Vulcan.